EPIDEMIOLOGISCH ONDERZOEK OPZET EN INTERPRETATIE PDF

Alle productspecificaties Samenvatting Voor de verbetering van de gezondheidszorg, in zowel de medische als de paramedische sector, is epidemiologisch onderzoek van wezenlijk belang. Een goede opzet en uitvoering van het onderzoek is daarbij essentieel en het interpreteren van de resultaten dient zorgvuldig te gebeuren. Epidemiologisch onderzoek biedt een leidraad voor de uitvoering en interpretatie van toegepast medisch wetenschappelijk onderzoek. Epidemiologie wordt in dit boek vooral gezien als de methodeleer van onderzoek naar gezondheid en ziekte in menselijke populaties.

Author:Akinok Golabar
Country:Haiti
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):14 April 2018
Pages:181
PDF File Size:10.12 Mb
ePub File Size:15.7 Mb
ISBN:677-3-76140-990-6
Downloads:84257
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:ArashikreeDe methode hangt af van het soort onderzoek. Wat is de epidemiologische breuk? Welke twee typen populaties bestaan er en wat houden ze in? Er komen geen nieuwe mensen bij. Lidmaatschap eindigt zodra een individu niet meer in deze toestand verkeert. Welke twee typen frequentiematen bestaan er en wat houden ze in? Prevalentie: iemand heeft de ziekte al.

Incidentie: nieuwe gevallen, iemand krijgt de ziekte in de toekomst. Wat houdt de prevalentie in? Het deel van de populatie waarbij een bepaalde gezondheidstoestand op een bepaald tijdstip aanwezig is. Dit kan binnen een cohort of een dynamische populatie zijn. Het is een momentopname. Kan voor alle leden tegelijk, maar dat is niet noodzakelijk.

Prevalentie is cross-sectioneel: hoe het op dit moment is. Hoe bereken je de prevalentie? Wat kan het meten van de prevalentie belemmeren? Op jarige leeftijd is de groep veel kleiner dan de andere groepen.

Wat is de periode prevalentie? Het deel van de populatie dat de desbetreffende ziekte heeft gehad in een bepaalde periode, bijvoorbeeld binnen 5 jaar.

Wat houdt de incidentie in? Dit is het deel van de populatie waarbij een bepaalde ziekte in een bepaalde periode voor het eerst optreedt. Voorbeeld: incidentie eerste hartinfarct. Vaak wordt gekeken naar risicopopulaties population at risk. Kun je de incidentie zowel in een cohort als in een dynamische populatie meten? Welke twee soorten incidentie bestaan er?

Het is gewoon een kans. Het varieert tussen 0 en 1 en het gebeurt binnen een bepaalde tijdsperiode. Hoe bereken je de cumulatieve incidentie CI? Wanneer je het aantal doden binnen een cohort wil bereken de mortaliteit , is de hoogte van de CI sterk afhankelijk van de periode van volgen. Na 50 jaar volgen ligt de CI dicht bij 1. Wat is de CI wat betreft de mortaliteit van een cohort van 8 mensen die gedurende 5 jaar gevolgd zijn en waarvan er 3 zijn overleden, 3 nog in leven zijn en 2 zijn verhuisd?

Dit getal kan tussen de 0 en oneindig liggen. Gedurende een jaar worden 5 personen gevolgd. Wat is de CI en wat de ID? Voorbeelden van determinanten of onafhankelijke variabelen zijn: leeftijd, geslacht, vaccinatietoestand, ingestelde therapie, therapietrouw, steun levenspartner, gewoonten zoals roken en drinken , aspecten van de omgeving, gezondheid.

Je verdeelt het cohort in twee groepen: overgewicht en geen overgewicht. Je berekent per groep de ID en vergelijkt ze met elkaar. Geeft het effect van de determinant op de ziekte-uitkomst weer, door de incidenties van de blootgestelde en niet-blootgestelde subcohorten door elkaar te delen. Als het RR van personen met een hoog cholestorolgehalte 2,0 is op sterfte aan hart- en vaatziekten ten opzichte van mensen met een normaal cholestorolgehalte, dan hebben ze een 2x zo hoge kans hierop ten opzichte van de normale groep.

RR ligt tussen 0 en oneindig. Bereken het RR.

52 AREAS DE BRODMAN Y SUS FUNCIONES PDF

Epidemiologisch onderzoek: opzet en interpretatie

.

EN 10027-1 PDF

Samenvatting Epidemiologisch onderzoek opzet en interpretatie

.

GEBRAUCHTIMMOBILIE CHECKLISTE PDF

.

Related Articles