BASISBOEK BEDRIJFSECONOMIE OPGAVEN PDF

Wim Koetzier Drs. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 6h Auteurswet 92 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht postbus , KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte n uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken artikel 6 Auteurswet 92 kan men zich wenden tot Stichting PRO Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus , KB Hoofddorp, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Het kan worden ingezet voor eerstejaarsstudenten aan opleidingen in het hoger economisch onderwijs, maar is ook geschikt als basiscursus in niet-economische opleidingen. Deel van het boek biedt een volwaardige introductie in de bedrijfseconomie, waarin de student kennismaakt met het functioneren van ondernemingen en de belangrijkste economische concepten die daaraan ten grondslag liggen. De delen 2, 3 en 4 gaan in op de vakgebieden financiering, management accounting en financial accounting.

Author:Maur Mezizshura
Country:Tunisia
Language:English (Spanish)
Genre:Art
Published (Last):16 August 2014
Pages:93
PDF File Size:8.73 Mb
ePub File Size:1.9 Mb
ISBN:812-1-99949-357-5
Downloads:80923
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GardatilarAlle productspecificaties Samenvatting "Basisboek bedrijfseconomie - Opgaven 10e druk is een boek van W. Koetzier uitgegeven bij Noordhoff Uitgevers B. Een complete en succesvolle basismethode, ook bedoeld voor studenten zonder bedrijfseconomische voorkennis. Waarom kiezen voor Basisboek Bedrijfseconomie? Basisboek Bedrijfseconomieis geschikt voor alle opleidingen in het hoger onderwijs waar Bedrijfseconomie gegeven wordt.

Dankzij de bijbehorende opgaven- en uitwerkingenboeken, kan de student prima zelfstandig aan de slag met de leerstof. In deze tiende editie is gekozen voor een naadloze aansluiting tussen Basisboek Bedrijfseconomie en zijn Engelstalige equivalent Basics of Financial Management. De stof in het boek wordt vanuit een meer internationaal perspectief aan de orde gesteld en bij de kernbegrippen is steeds de Engelstalige benaming opgenomen. De voor de Nederlandse situatie van belang zijnde institutionele factoren, zoals belasting- en ondernemingsrecht, worden uiteraard nog steeds behandeld.

Verder zijn enkele onderwerpen toegevoegd die in de voorgaande editie niet of zeer summier aan bod kwamen, te weten: de invloed van de cashflowcyclus op het werkkapitaal, de verwerking van onzekerheid in het kader van de investeringsselectie, de balanced scorecard en de customer profitability analysis. Online ondersteuning Studenten vinden op www. Docenten vinden er ook de tabellen en figuren uit het boek, collegesheets en uitwerkingen. Met Toets-op-maat kunnen docenten eenvoudig tentamens samenstellen.

CLASIFICACION DE FORREST ULCERA GASTRICA PDF

Basisboek bedrijfseconomie - Opgaven

.

GREIBACH NORMAL FORM PDF

Basisboek Bedrijfseconomie opgaven

.

ARI PALUCH EL COMBUSTIBLE ESPIRITUAL PDF

Basisboek Bedrijfseconomie

.

ISO 9308-1 FREE PDF

Basisboek Bedrijfseconomie

.

Related Articles